Νέα άρθρα

Ιατρεία πόνου: γνωρίζετε τι είναι τα ιατρεία πόνου;

Ιατρεία πόνου: γνωρίζετε τι είναι τα ιατρεία πόνου;

Τα Ιατρεία Ανακούφισης Πόνου ή αλλιώς Ιατρεία Πόνου συνιστούν ξεχωριστά τμήματα και τακτικά ιατρεία των αναισθησιολογικών κυρίως τομέων, των μονάδων εντατικής θεραπείας (Μ.Ε.Θ) ή -σε ορισμένες περιπτώσεις- των χειρουργικών τομέων των νοσοκομείων με τακτική, ημερήσια ή εβδομαδιαία λειτουργία. Αντικείμενο της δραστηριότητας τους αποτελεί ο έλεγχος και η αντιμετώπιση του χρόνιου και οξέος πόνου, οφειλόμενου κυρίως στον καρκίνο (καρκινικός πόνος), σε χρόνιες παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος, σε εκφυλιστικές νευρολογικές παθήσεις ή σε τραυματισμούς, σε σπάνιες παθήσεις καθώς επίσης και σε μετεγχειρητικό πόνο που αφορά σε ενήλικες, παιδιά ή εφήβους. Ο χρόνιος πόνος διακρίνεται σε χρόνιο σωματικό πόνο, χρόνιο νευροπαθητικό πόνο αλλά και σε χρόνιο μικτό πόνο με κύριο χαρακτηριστικό την συνεχή διάρκεια άνω των 3 μηνών.

Χρόνιος πόνος

Χρόνιος πόνος

Τα Ιατρεία Πόνου αποτελούν κατάλληλα στελεχωμένα τμήματα παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών υγείας, ζωτικής σημασίας για την ολιστική διεπιστημονική φροντίδα των χρηστών υπηρεσιών υγείας, τα οποία επανδρώνονται ως επί το πλείστον από ιατρούς της ειδικότητας της αναισθησιολογίας-αλγολογίας, της χειρουργικής ή της παιδοχειρουργικής, της παθολογίας ή της ογκολογίας καθώς και από κατάλληλα εκπαιδευμένο νοσηλευτικό προσωπικό που κατά προτίμηση έχει εμπειρία στην άσκηση καθηκόντων στις μονάδες εντατικής θεραπείας των νοσοκομείων.

Στόχος των Ιατρείων Ανακούφισης Πόνου αποτελεί τόσο η παροχή εμπεριστατωμένων, εξατομικευμένων συμβουλών σχετικών με την χορήγηση της ενδεδειγμένης και εξειδικευμένης φαρμακευτικής αγωγής στους χρήστες υπηρεσιών υγείας που χρήζουν αναλγησίας όσο και η εφαρμογή κατάλληλων επεμβατικών τεχνικών ανακούφισης του πόνου ή ο συνδυασμός αυτών στα πλαίσια της φροντίδας των ασθενών που νοσηλεύονται ή που παρακολουθούνται μετεγχειρητικά καθώς επίσης και στα πλαίσια της παρηγορητικής φροντίδας των χρηστών υπηρεσιών υγείας που βρίσκονται στα πρόθυρα του θανάτου.

Η ανακούφιση του πόνου συνιστά ζωτικής και ανώτερης σημασίας ιατρική πράξη που δεν στοχεύει μόνο στην βελτίωση της υγείας και της λειτουργικότητας του πάσχοντος ατόμου, αλλά επιδρά στην βελτίωση της ψυχικής και σωματικής του υγείας, εξυπηρετώντας συνολικά την κατά το δυνατόν ομαλή επανένταξη του στο κοινωνικό σύνολο. Όπου αυτό δεν καθίσταται δυνατόν, η παροχή αναλγησίας αποτελεί όχι μόνο δικαίωμα των ασθενών αλλά και υποχρέωση των υπηρεσιών υγείας όλων των ανεπτυγμένων κρατών έναντι αυτών που παρουσιάζουν νοσήματα με εξαιρετικά χαμηλό προσδόκιμο επιβίωσης ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή, ανάλγητη, ανακουφιστική πορεία τους προς τον θάνατο.

Γνωρίστε το Ιατρείο Πόνου του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεαγένειο

Το Ιατρείο πόνου του Θεαγένειου Αντικαρκινικού νοσοκομείου Θεσσαλονίκης (Α.Ν.Θ) εδράζει στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου, είναι στελεχωμένο με κατάλληλα εκπαιδευμένο νοσηλευτικό προσωπικό και η διευθύντρια του φέρει την ειδικότητα του αναισθησιολόγου. Αποτελεί ένα από τα 45 περίπου Ιατρεία Ανακούφισης Πόνου στον Ελλαδικό χώρο, τα περισσότερα εξ’ αυτών εδράζουν σε δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα μπορεί όμως να απαντηθούν και σε ιδιωτικά,  ενώ είναι το μοναδικό Ιατρείο Πόνου που λειτουργεί σε καθημερινή βάση εξυπηρετώντας ογκολογικούς ασθενείς από όλη την Κεντρική Μακεδονία και τις γύρω περιοχές ή ακόμα και τα Βαλκάνια.

Ο τρόπος λειτουργίας του είναι κατάλληλα προσαρμοσμένος ώστε να καλύπτει όλων των ειδών τα περιστατικά νοσηλευόμενα στο νοσοκομείο ή μη, παρέχοντας τις υπηρεσίες του με οργανωμένο, τακτικό και εμπεριστατωμένο τρόπο. Συγκεκριμένα, από τις 8.00 π.μ έως τις 10.30 π.μ εξυπηρετεί τηλεφωνικά τους ασθενείς που βρίσκονται σε απομακρυσμένα σημεία ή δεν παρουσιάζουν την δυνατότητα της μετακίνησης προς το νοσοκομείο, καθώς επίσης προγραμματίζει τα ραντεβού των ασθενών που χρήζουν δια ζώσης παρακολούθηση, συνταγογραφεί κυρίως μέσω της μεθόδου της άυλης συνταγογράφησης και λειτουργεί τηλεφωνικά συμβουλευτικά για όλους τους ενδιαφερόμενους ογκολογικούς ασθενείς, νοσηλευόμενους μη. Από τις 10.30 π.μ έως τις 12.30 μ.μ πραγματοποιείται η δια ζώσης φυσική εξέταση των ασθενών και η διεξαγωγή των θεραπευτικών σχημάτων ή θεραπειών σε όσους έχουν προγραμματισμένα ραντεβού ή νοσηλεύονται στο νοσηλευτικό ίδρυμα. Από τις 12.30 μ.μ έως την λήξη του ωραρίου του στις 15.00 μ.μ, πραγματοποιούνται ειδικές συσκέψεις μεταξύ του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού του ιατρείου ώστε να αποφασισθεί η κατάλληλη κατά περίπτωση θεραπευτική αγωγή όλων των ωφελούμενων του συγκεκριμένου τακτικού ιατρείου, διαδικασία ιδιαίτερα σημαντική για την εξατομικευμένη και την παράλληλα ολιστική βιο-ψυχοκοινωνική προσέγγιση των χρηστών των συγκριμένων υπηρεσιών υγείας. Καθόλη την διάρκεια λειτουργίας του ιατρείου πόνου εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα τα έκτακτα περιστατικά νοσηλευόμενων ασθενών που χρήζουν αναλγησίας ή λαμβάνουν εξιτήριο και ως εκ τούτου ειδική αναλγητική θεραπεία κατ’ οίκον, ενώ το Ιατρείο παρέχει σε ασθενείς και φροντιστές τις κατά περίπτωση κατάλληλες γραπτές και προφορικά σαφείς οδηγίες.

Το Ιατρείο Πόνου του Α.Ν. Θεαγένειο, συμμετέχει ενεργά σε συνέδρια και ημερίδες που οργανώνονται από σχετικούς με την αντιμετώπιση του πόνου φορείς στην χώρα και το εξωτερικό, όπως η Ελληνική Εταιρία Αλγολογίας ή Ελληνική Εταιρία Θεραπείας Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας (ΠΑΡΗ.ΣΥΑ), ενώ στα πλαίσια της προσπάθειας εκπαίδευσης φοιτητών, μεταπτυχιακών φοιτητών ή επαγγελματιών υγείας που ενδιαφέρονται να εξειδικευτούν στην αντιμετώπιση του πόνου, δέχεται απρόσκοπτα τους ενδιαφερομένους για την εκπόνηση της πρακτικής άσκησης ή της μετεκπαίδευσης τους.

Στο Ιατρείο λειτουργεί κοινωνικό φαρμακείο, όπου τα εξειδικευμένα και αυστηρώς συνταγογραφούμενα αναλγητικά ή ναρκωτικά αναλγητικά φαρμακευτικά σκευάσματα που δεν χρησιμοποιούνται πλέον από τους ωφελούμενους ασθενείς, δύνανται να δοθούν στους κατάλληλους και επιλεγμένους από το Ιατρείο χρήστες υπηρεσιών υγείας. Όλοι οι συγγενείς των ασθενών ενθαρρύνονται να προσφέρουν τα μη χρησιμοποιημένα ή περιττά φαρμακευτικά σκευάσματα στο κοινωνικό ιατρείο του νοσοκομείου, θεσμός που λειτουργεί εξαιρετικά ικανοποιητικά από ενάρξεως έως σήμερα.

 

Περισσότερες πληροφορίες για την εξειδικευμένη αναλγησία και παρηγορική φροντίδα:

  1. Ελληνική Εταιρία Θεραπείας Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας (ΠΑΡΗ.ΣΥΑ) : grpalliative.gr
  2. Ελληνική Εταιρία Αλγολογίας : http://algologia.org/

About The Author

Νεστορή Βασιλική , Διαιτολόγος – Διατροφολόγος 

©το παρόν άρθρο αποτελεί πιστό αντίγραφο αντίστοιχης εργασίας της συγγραφέως όπως αυτό κατατέθηκε στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος «Διαχείριση Γήρατος και Χρόνιων Νοσημάτων» του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο αναδημοσίευση του παρόντος χωρίς την έγκριση της συγγραφέως.

Η συγγραφέας ευχαριστεί θερμά το προσωπικό του Ιατρείο Πόνου του Α.Ν.Θεαγένειο, στο οποίο πραγματοποίησε την μεταπτυχιακή πρακτική της άσκηση, για την αγαστή και εξαιρετικά γόνιμη συνεργασία.

 

Comments are closed.

Scroll To Top