Νέα άρθρα

Οζονοθεραπεία, λεμφοίδημα και καρκινικός πόνος

Οζονοθεραπεία, λεμφοίδημα και καρκινικός πόνος

Γνωρίζετε τι είναι η οζονοθεραπεία μικρής ή μεγάλης αυτο-μετάγγισης;

Μέρος των θεραπειών και των θεραπευτικών σχημάτων που χρησιμοποιούνται ευρέως στην αντιμετώπιση του χρόνιου καρκινικού ή μη καρκινικού πόνου αποτελεί η οξυγόνο-οζονοθεραπεία ή αλλιώς οζονοθεραπεία μικρής ή μεγάλης μετάγγισης, ενδο-αρθρικής ή ενδομυϊκής έγχυσης, εντερικού υποκλυσμού ή τοπικής εξωτερικής εφαρμογής. Πρόκειται για σχετικά καινούριες, ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται επικουρικά στην αναλγησία, την αντιμετώπιση της τοπικής ή της εκτεταμένης φλεγμονής, την αντισηψία, την διέγερση του ανοσοποιητικού συστήματος σε επίπεδο κυττάρου ή όπου αλλού επιβάλλεται συνδυασμός των ανωτέρω ιατρικών αποτελεσμάτων (Bocci, 2006). Η μέθοδος της οζονοθεραπείας καθιερώθηκε ως ιατρική πράξη και ειδικότερα, ως θεραπεία ή συμπληρωματική θεραπευτική ιατρική πράξη από το 2010 και έπειτα, με την Διακήρυξη της Μαδρίτης οπότε και αναγνωρίστηκε η συμβολή των θεραπειών που χρησιμοποιούν το θεραπευτικό όζον στην ιατρική ενώ παράλληλα καθορίστηκαν τα πρωτόκολλα εφαρμογής της, μεταξύ άλλων χωρών και στην  Ελλάδα (ISCO, 2015).

Τι είναι το όζον;

Ειδικότερα, η οζονοθεραπεία χρησιμοποιεί μίγμα οξυγόνου και όζοντος (Ο23) σε συγκεκριμένες αναλογίες που αναφέρεται ως «ιατρικό όζον». Το όζον (Ο3) είναι μια αέρια, αλλοτροπική μορφή οξυγόνου με χαρακτηριστική οσμή που λαμβάνει το όνομα της ακριβώς λόγω αυτής της ιδιότητας της από την Ελληνική λέξη «όζω» που σημαίνει «μυρίζω έντονα». Οι διαφορετικές συγκεντρώσεις του ιατρικού όζοντος σε όζον σχετίζονται με την πάθηση για την οποία επιλέγονται για να χρησιμοποιηθούν  και μπορεί να κυμανθούν από 1 έως 40 mg/ml O2 (Cassileth, 2009).

Οζονοθεραπεία, λεμφοίδημα και καρκινικός πόνος

Το μόριο του όζοντος

Ποιες είναι οι ευεργετικές δράσεις του ιατρικού όζοντος;

Οι ευεργετικές δράσεις του ιατρικού όζοντος εκπηγάζουν από την δυνατότητα του να αυξάνει την ευ πλαστότητα των ερυθρών αιμοσφαιρίων του κυκλοφορικού συστήματος, να προκαλεί αγγειοδιαστολή, αύξηση δηλαδή του αυλού των αγγείων με συνέπεια την αύξηση της αιματικής ροής στους ιστούς και τα αιμοφόρα αγγεία, απελευθερώνοντας τελικά το οξυγόνο που μεταφέρει στις κυτταρικές δομές-στόχους αλλά και συμβάλλοντας στην καλύτερη πρόσληψη του οξυγόνου αυτού από τις κυτταρικές δομές μέσω της διέγερσης του ενζύμου DPG (Elvis & Ekta, 2011). Η ιδιότητα του αυτή καθιστά το ιατρικό όζον εξαιρετικά επωφελές σε συμπληρωματικές θεραπείες όπως η χημειοθεραπεία ή το λεμφοίδημα άκρας χειρός, όπου η καλύτερη αιμάτωση και οξυγόνωση των ιστών θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπλαση των κυττάρων και την επούλωση των κατεστραμμένων χημειοθεραπευμένων ή ακτινοβολημένων κυτταρικών δομών που παρουσιάζουν μειωμένη αιμάτωση και οξυγόνωση, οιδήματα, φλεγμονές και ερυθήματα (Cassileth, 2009).

Επιπρόσθετα, το ιατρικό όζον φαίνεται να ασκεί ευεργετική επίδραση στην διέγερση των λευκών αιμοσφαιρίων του ανοσοποιητικού συστήματος μέσω της απελευθέρωσης κυτοκινών, δράση που έχει ως συνέπεια την διέγερση της παραγωγής αιμοποιητικών κυττάρων, την ανάπλαση των ιστών καθώς και του ελέγχου της φλεγμονής μέσω της επακόλουθης ενεργοποίησης ιντερλευκινών, ιντερφερονών και παραγόντων νέκρωσης όγκου, μορίων που συμβάλουν σημαντικά στην προστασία των κυτταρικών δομών από την οξείδωση, την καταστροφή και την νέκρωση (Clavo at all, 2019).

Μέθοδος εφαρμογής της οζονοθεραπείας

Η θεραπεία πραγματοποιείται μέσω της λήψης φλεβικού αίματος του ασθενούς σε ειδικό, πιστοποιημένο ασκό αίματος και ποσότητας 100 έως 150ml, το οποίο εν συνεχεία αναμιγνύεται με ειδικό φαρμακευτικό μίγμα όζοντος-οξυγόνου, ανακινείται σε ανακινητήρα ασκών αίματος και το οζονοποιημένο πλέον αίμα επαναχορηγείται-επαναμετταγίζεται στον ασθενή με αργό ρυθμό, εντός 15λέπτου. Η συνολική διάρκεια της θεραπείας μαζί με την ανάλογη εύλογη προετοιμασία, δεν ξεπερνά τα 25 με 30 λεπτά της ώρας και δεν απαιτείται κάποια πρόσθετη νοσηλεία ή άλλη λήψη φαρμακευτικής αγωγής (Cassileth, 2009).

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

1.Bocci V.A. (2006). Scientific and Medical Aspects of Ozone Therapy. State of the Art. Archives of Medical Research.

2.Clavo B, Rodriguez-Esparragon F, Rodriguez-Abreu D, Martinez-Sanchez G, Llontop P, Aguiar-Bujanda D, et al. (2019). Modulation of Oxidative Stress by Ozone Therapy in the Prevention and Treatment of Chemotherapy-Induced Toxicity: Review and Prospects. Antioxidants (Basel, Switzerland).

3.Cassileth B. (2009). Oxygen therapies. Oncology (Williston Park).

4.Elvis AM., Ekta JS. (2011) Ozone therapy: A clinical review. Journal of Natural Science Biology & Medicine.

5.ISCO (International Scientific Committee of Ozone Therapy). Madrid Declaration on Ozone Therapy. 2015. Accessed 18th August 2020.

About The Author

Νεστορή Βασιλική , Διαιτολόγος – Διατροφολόγος 

©το παρόν άρθρο αποτελεί πιστό αντίγραφο αντίστοιχης εργασίας της συγγραφέως όπως αυτό κατατέθηκε στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος «Διαχείριση Γήρατος και Χρόνιων Νοσημάτων» του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο αναδημοσίευση του παρόντος χωρίς την έγκριση της συγγραφέως.

 

Comments are closed.

Scroll To Top