Νέα άρθρα

Κολπική μαρμαρυγή διατροφή και αντιπηκτικά

Κολπική μαρμαρυγή διατροφή και αντιπηκτικά

Η κολπική μαρμαρυγή είναι η συνηθέστερη καρδιακή αρρυθμία. Σχετίζεται ευθέως και σε μεγάλο βαθμό με την εμφάνιση θρομβοεμβολικών επεισοδίων και η αντιμετώπιση της στηρίζεται στην χρήση αντιθρομβωτικών φαρμάκων. Ποια είναι η σχέση των φαρμάκων αυτών με την διατροφή, το INR και τον χρόνο προθρομβίνης;

Κολπική μαρμαρυγή διατροφή και αντιπηκτικά

Η κολπική μαρμαρυγή αποτελεί την συχνότερη διαγιγνωσκόμενη καρδιακή αρρυθμία, η οποία παρουσιάζει δυσμενή επίπτωση στην νοσηρότητα των ασθενών, είναι δε ευθέως σχετιζόμενη με αυξημένη θνητότητα. Η κολπική μαρμαρυγή αυξάνει έως και 5 φορές περισσότερο τον κίνδυνο εκδήλωσης Αγγειακού Εγκεφαλικού Επεισοδίου (ΑΕΕ).

Η θεραπευτική της αντιμετώπιση βασίζεται στην λήψη αντιθρομβωτικών-αντιπηκτικών και αντιαιμοπεταλιακών φαρμάκων με σκοπό όχι την θεραπεία της μαρμαρυγής, αλλά την αποφυγή του θρομβοεμβολικού επεισοδίου (θρόμβου), βασίζεται όμως και στην συμμόρφωση των ασθενών στο επιλεγμένο θεραπευτικό σχήμα καθώς αυτό έχει άμεση σχέση με την διατροφή.

Τα αντιπηκτικά φάρμακα εμποδίζουν την δημιουργία θρόμβων (πηγμάτων) στο αίμα, παρεμβαίνοντας στην φυσιολογική διαδικασία του οργανισμού να ρυθμίζει την πηκτικότητα του αίματος και επεμβαίνοντας παράλληλα στον φυσιολογικό μηχανισμό πήξεως με σκοπό την πρόληψη δημιουργίας θρόμβων και εμβόλων (απόσπαση θρόμβου, μεταφορά του με την κυκλοφορία του αίματος σε άλλο σημείο του αγγείου με αποτέλεσμα το «φράξιμο» του).

Τα αντιπηκτικά φάρμακα ταξινομούνται σε:

  1. Παλαιότερα αντιπηκτικά φάρμακα που αποτελούν τα λεγόμενα κουμαρινικά αντιπηκτικά (είναι ανταγωνιστές της βιταμίνης Κ και επιβάλλουν τον αποκλεισμό της βιταμίνης Κ από την διατροφή). Μεταξύ αυτών συνηθέστερη η βαρφαρίνη (Panwarfin,  Sintrom).
  2.  Τα αντιαιμοπεταλιακά φάρμακα που εμποδίζουν την συσσώρευση των αιμοπεταλίων (Αspirin,  Plavix, Efient, Brillique), τα οποία δεν παρουσιάζουν σοβαρές αντενδείξεις σε σχέση με την διατροφή.
  3. Νεότερα φάρμακα όπως αναστολείς της θρομβίνης (Pradaxa) και αναστολείς του παράγοντα πήξεως Xa (του ενεργοποιημένου παράγοντα 10) (Xarelto, Eliquis, Lixiana, Savaysa), τα οποία δεν παρουσιάζουν αντενδείξεις σε σχέση με την διατροφή.

Κολπική μαρμαρυγή διατροφή και αντιπηκτικά: Παλιότερα αντιπηκτικά και περιορισμοί

Τα λεγόμενα κουμαρινικά αντιπηκτικά παρουσιάζουν πολλούς περιορισμούς στην λήψη και για τον λόγο αυτό τείνουν να εγκαταληφθούν, όπου αυτό είναι δυνατόν. Τέτοιο περιορισμοί είναι:

  • Παρουσιάζουν βραδεία έναρξη άρα οι ασθενείς μένουν για καιρό σχετικά ακάλυπτοι παρότι παίρνουν αγωγή,
  • Έχουν στενό θεραπευτικό εύρος και ενδείκνυνται για συγκεκριμένες ομάδες ασθενών,
  • Παρουσιάζουν μεγάλη αλληλεπίδραση με τις τροφές και ειδικότερα με τροφές που έχουν βιταμίνη Κ καθώς και αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα,
  • Έχουν μη προβλέψιμη φαρμακοκινητική δράση άρα απρόβλεπτη αντιπηκτική απάντηση,
  • Παρουσιάζουν βραδεία αποδρομή της δράσης τους άρα επιβάλλεται συμμόρφωση στην διατροφή για καιρό μετά την διακοπή τους,
  • Υπάρχει ανάγκη για συστηματική παρακολούθηση του INR και του χρόνου προθρομβίνης ΡΤ, απαιτείται δε αναπροσαρμογή της δόσης ανάλογα με τις τιμές αυτές, αναπροσαρμογή που πολλές φορές καλείται ο ασθενής να πράττει μόνος.
  • Απαιτείται εκπαίδευση αλλά και συμμόρφωση ως προς την διατροφή για να επιτυγχάνεται INR μεταξύ 2.0 και 3.0 (σε περιπτώσεις κολπικής μαρμαρυγής).

Κολπική μαρμαρυγή διατροφή και αντιπηκτικά: Τι είναι το INR και ο χρόνος προθρομβίνης PT;

Ο χρόνος προθρομβίνης (Prothrombin Time, ΡΤ) χρησιμοποιείται για να εκτιμήσει πόσο σωστά λειτουργεί στον οργανισμό η διαδικασία της πήξης του αίματος. Χρησιμεύει για την ανίχνευση των διαταραχών της πήξης που προκαλούνται είτε από ανεπάρκεια ή από ελαττωματική λειτουργία των παραγόντων της πήξης του αίματος του οργανισμού.

Αυτοί οι παράγοντες πήξης είναι: το ινωδογόνο (παράγοντας Ι), η προθρομβίνη (παράγοντας ΙΙ) και οι παράγοντες πήξης V, VII, και Χ. Εάν στο αίμα του ασθενούς υπάρχουν ανεπάρκειες σε κάποιον από αυτούς τους παράγοντες, ο χρόνος προθρομβίνης του ασθενούς (μετρούμενος σε δευτερόλεπτα) θα είναι υψηλότερος από τον χρόνο προθρομβίνης του μάρτυρα της εξέτασης (μετρούμενος επίσης σε δευτερόλεπτα).

 Ο χρόνος προθρομβίνης χρησιμοποιείται επίσης για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης και της αποτελεσματικότητας της αντιπηκτικής θεραπείας με βαρφαρίνη και για αυτό επιβάλλεται στους ασθενείς αυτούς που βρίσκονται υπό θεραπεία με παλαιότερα αντιπηκτικά φάρμακα να τον μετρούν. Όμως, για να είναι συγκρίσιμα τα αποτελέσματα του χρόνου προθρομβίνης μεταξύ των διαφόρων εργαστηρίων και για να υπάρχει μια εξέταση αναφοράς, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ) έχει καθιερώσει την χρήση του International Normalized Ratio (INR).

Η διατήρηση ενός INR μεταξύ των τιμών 2.0-3.0 (για ασθενείς που βρίσκονται σε ήπια αντιπηκτική αγωγή) συνιστάται για την προφύλαξη αλλά και την θεραπεία της φλεβικής θρόμβωσης και των θρομβοεμβολικών επιπλοκών που σχετίζονται με την κολπική μαρμαρυγή. Η συχνότητα διενέργειας της εξέτασης αυτής ώστε να επιτευχθεί και να διατηρηθεί το επίπεδο του INR μεταξύ του σωστού εύρους, βασίζεται στην κλινική κατάσταση του ασθενούς.

Όσο αυξάνεται το INR άνω του 3.0, ελλοχεύει ο κίνδυνος αιμορραγικών επεισοδίων και όσο μικραίνει κάτω του 2.0, αυξάνει ο κίνδυνος θρομβοεμβολικών επεισοδίων:

Κολπική μαρμαρυγή διατροφή και αντιπηκτικά

Κολπική μαρμαρυγή διατροφή και αντιπηκτικά: το θεραπευτικό παράθυρο και οι φυσιολογικές τιμές του INR.

Κολπική μαρμαρυγή, αντιπηκτικά και διατροφή:

Δείτε εδώ αναλυτικά την συσχέτιση της διατροφής με την αντιπηκτική αγωγή: Διατροφή και αντιπηκτική αγωγή (ΣΙΝΤΡΟΜ). Ο ρόλος της βιταμίνης Κ

Θέλετε να ξεκινήσετε το δικό σας πρόγραμμα διατροφής; Κάντε κλικ ΕΔΩ 

About The Author

Νεστορή Βασιλική, Διαιτολόγος – Διατροφολόγος 

Πηγές:

1.Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τμήμα Ιατρικής, Τομέας Παθολογίας : «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ», UNIVERSITY STUDIO PRESS, (Θεσσαλονίκη, 1998).

2.Αντώνιος Ζαμπέλας : «κλινική διαιτολογία & διατροφή με στοιχεία παθολογίας», Ιατρικές εκδόσεις Π.Χ Πασχαλίδη, (Θεσσαλονίκη 2007).

3.Στυλιανός Τζέης,: » Τα πλεονεκτήματα των νεότερων αντιπηκτικών στην κολπική μαρμαρυγή «, Καρδιολογική γνώμη , 2013.

Comments are closed.

Scroll To Top