Νέα άρθρα

Η Νόσος του Parkinson με μια ματιά

Η Νόσος του Parkinson με μια ματιά

Τι είναι η νόσος του Parkinson;

Γνωρίζετε τι είναι η νόσος του Parkinson (Ιδιοπαθής Παρκινσονισμός); Ποια είναι η βασική τριάδα των συμπτωμάτων της; Πως προχωρά η ασθένεια και ποια η επίπτωση της στην λειτουργικότητα του ατόμου;

Τι είναι η νόσος του Parkinson;

Τι είναι η νόσος του Parkinson;

Η έναρξη της νόσου εμφανίζει συγκεκριμένα συμπτώματα που είναι σχετικά δύσκολο να αναγνωρισθούν από τους πάσχοντες και συνήθως αποδίδονται στο γήρας, την χρόνια κόπωση ή ακόμα είναι πιθανό να αγνοηθούν από τους νοσούντες και το περιβάλλον τους:

Η έναρξη της νόσου

Η έναρξη της νόσου είναι βραδεία και ύπουλη

Η πορεία της νόσου δεν είναι ίδια για όλους τους ασθενείς, με τους περισσότερους να εκδηλώνουν έναν μέσο ρυθμό εξέλιξης και διαφορετικό συνδυασμό συμπτωμάτων:

Η πορεία της νόσου

Η πορεία της νόσου δεν είναι ίδια για όλους τους ασθενείς

Όταν η νόσος εγκαθίσταται και τίθεται η αναμφισβήτητη διάγνωση, έχει ήδη εμφανισθεί η χαρακτηριστική τριάδα συμπτωμάτων, όμοια για όλους τους ασθενείς : ο ρυθμικός τρόμος ηρεμίας, η δυσκαμψία των αρθρώσεων και η βραδύτητα των κινήσεων. Οι ψυχικές διαταραχές δεν είναι σπάνιες:

Η χαρακτηριστική τριάδα συμπτωμάτων της νόσου Parkinson

Η χαρακτηριστική τριάδα συμπτωμάτων της νόσου Parkinson

Η εξέλιξη της νόσου θα εμφανίσει διαταραχές σε ένα ευρύ φάσμα οργανικής και ψυχικής λειτουργικότητας ενώ σε πολλές περιπτώσεις θα μεταπέσει αργότερα σε άνοια:

Η εξέλιξη της νόσου συχνά μεταπίπτει σε άνοια

Η εξέλιξη της νόσου συχνά μεταπίπτει σε άνοια

Η θεραπεία της νόσου είναι φαρμακευτική και έχει ως στόχο την ανακούφιση των συμπτωμάτων και των δυσλειτουργιών καθώς και υποστηρικτική που σκοπεύει στην μείωση των δόσεων των φαρμάκων και την αύξηση της λειτουργικότητας του ατόμου. Απαραίτητη κρίνεται και η προσωπική προσπάθεια.Η διατροφή κατέχει σημαντική θέση στην υποστήριξη του ασθενούς:

Η αντιμετώπιση της νόσου

Η αντιμετώπιση της νόσου. Η κατάλληλη διατροφή παρέχει σημαντική υποστήριξη στον ασθενή.

 

About The Author

Νεστορή Βασιλική , Διαιτολόγος – Διατροφολόγος 

ΠΗΓΕΣ:

1.Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τμήμα Ιατρικής, Τομέας Παθολογίας : «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ», UNIVERSITY STUDIO PRESS, (Θεσσαλονίκη, 1998).

2.Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τμήμα Ιατρικής, Τομέας Νευροεπιστημών, Ι. Λογοθέτης, Ι.Μυλωνάς: «ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ», UNIVERSITY STUDIO PRESS, (Θεσσαλονίκη, 2004)

©το παρόν άρθρο αποτελεί πιστό αντίγραφο αντίστοιχης εργασίας της συγγραφέως όπως αυτό κατατέθηκε στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος “Διαχείριση Γήρατος και Χρόνιων Νοσημάτων” του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου.

Comments are closed.

Scroll To Top